Gedanica Posts

Usługi specjalistyczne obejmują: Georadar, Zdjęcia aerofoto, Obsługę firm zewnętrznych w zakresie BHP, Mapowanie GPS (zaznaczanie geopuntków na mapach oraz ich…